Ons Team, Thuisverpleging

Ons Team.
9700 Oudenaarde 
Tel: 0474/74.56.68
mail: info@onsteam.be

Ons Team, Thuisverpleging

Ons Team
9700 Oudenaarde 
Tel: 0474/74.56.68
mail: info@onsteam.be

Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

  • In overeenstemming met het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 betreffende de erkenning- en subsidiëringvoorwaarden kan Ukelele bij de inschrijving en tijdens het  verblijf van je kind in Ukelele persoonsgegevens opvragen. Het betreft administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, financiële gegevens van de ouders, en medische gegevens over het kind. Voor zover relevant voor de opvang kan Ukelele ook sociale gegevens of medische inlichtingen van andere gezinsleden registreren.
  • Medische gegevens kunnen enkel opgevraagd worden onder verantwoordelijkheid van een arts.
  • Administratieve en sociale gegevens worden opgevraagd onder de verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke.
  • Als ouder heb je recht op toegang tot de administratieve gegevens van je kind, jezelf of je gezin en kun je verbetering ervan opvragen.
  • Alle medewerkers delen geen informatie over je kind, of zijn/haar verblijf in Ukelele, mee aan derden. Zij nemen de nodige discretie in acht.

Kinderdagverblijf Ukelele vzw verzamelt de gegevens van u en uw kindje via “Kinderopvang in Brussel”. Deze gegevens zijn specifiek gebonden aan Ukelele en Kinderopvang in Brussel en worden niet doorgegeven aan andere instanties.

Wie kan je gegevens zien:

  •  verantwoordelijken van Ukelele ( Marleen, Ivânia, Julie)
  • Kinderopvang in Brussel
  • Webmaster tactics

De gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toelating.  U kan deze zelf steeds opvragen en inkijken. Wanneer uw kindje stopt bij Ukelele zullen we de schriftelijke gegevens onmiddellijk vernietigen of u kan deze ook zelf mee naar huis nemen. U beslist.

Indien u hier vragen over heeft, kan u terecht bij Marleen ( marleen@ukelele.be  – 0477/55 98 06)